Ikona krásnobrodskej Presvätej Bohorodičky

 


blažený hieromučeník
Pavol Peter Gojdič

 

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ
BLAŽENÝCH HIEROMUČENÍKOV
PAVLA PETRA GOJDIČA A VASIĽA HOPKA
ARCIBISKUPSTVO PREŠOVSKÉ
Nám. hieromučeníkov Gojdiča a Hopka 2,
085 01 Bardejov - Vinbarg

 


blažený hieromučeník
Vasiľ Hopko

 

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
Život
farnosti
Bohoslužobný
poriadok
Farská
kronika
Fotogaléria
snímky
Príbehy
Nahrávky
Príprava
na 1. sv. spoveď
Rok
sv. Jozafáta
Prijatie
sviatosti
Oslobodenie
od prekliatia
Modlitba
za ochranu
Úlohy
v manželstve
Digitálna knižnica
gréckokatolíka

Základné informácie

 • arcibiskupstvo: Prešovské
 • dekanát: Bardejov
 • filiálky: Bardejovské Kúpele, Bardejovská Nová Ves, Bardejov - časť mesta: ľavá strana mesta od rieky Topľa,
  Dlhá Lúka
 • počet gréckokatolíkov: 1401
  Schematizmus, 21.11.2016
 • farár farnosti:
  PaedDr. ThLic.
  Florián Potočňák
  farár, protojerej

  0911 811 275
 • kaplán:
  Mgr.
  Matej Zorvan

  0904 738 562
 • duchovný správca nemocnice
  a výpomocný duchovný:
  Mgr.
  Pavol Dolinský

  0902 492 722
 •  

  Kňazi farnosti

   

   

 • Číslo účtu:
  SK89 0200 0000 0029 6231 9951
  BIC: SUBASKBX

Božské liturgie

Chrám blažených hieromučeníkov
Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopka


mapa
 • pondelok:     7:30
                    17:30
 • utorok:         7:30
                    17:30
 • streda:         7:30
                    17:30
 • štvrtok:        7:30
                    17:30
 • piatok:         7:30
                    17:30
 • sobota:        7:30
 • nedeľa:        8:00
                      9:30
                    11:00
                    18:00

Chrám Ochrany presvätej Bohorodičky
v Bardejovských Kúpeľoch


mapa
 • pondelok: 16:00
 • utorok:     16:00
 • streda:     16:00
 • štvrtok:    16:00
 • piatok:     16:00
 • nedeľa:      9:30
 •  

Kaplnka Božieho milosrdenstva
ICHTHYS, n. o.
Zariadenie pre seniorov


mapa
 • nedeľa: 11:00
 •  

  Spovedanie v 1. piatok: 10:00

 

Liturgické slávenia

Liturgická slávenia

 

 

360 stupnova fotka svätyne Fotky chrámu 360 stupnova fotka chrámu

Modlitby:

Pod tvoju ochranu Modlitba k sv. archanjelovi Michalovi

Farské oznamy v nedeľu 19.03.2023                              Bohoslužobný poriadok na obdobie 20.03.2023 - 26.03.2023                               Modlitba o vyprosenie milostí na príhovor svätej Sestry Faustíny                               Fotky z akcií vo fotogalérii                              

~~~~~~~~~~~~~
SLAVA ISUSU CHRISTU!
SLAVA I VO VIKI!
~~~~~~~~~~~~~

VPD

Bohoslužba vopred posvätených darov

Aktuálne

Svmbol obetnej sviece

Aktuálne oznamy


Bohoslužobný poriadok

Liturgický program

 

Modlitba za kňazov

Modlitba za kňazov

Modlitba, ktorú mystičku Myrnu naučil sám Pán Ježiš Kristus:

Milovaný Ježišu,
daj aby som spočinul v tebe,
nad všetkými vecami,
nad všetkými stvoreniami,
nad všetkými tvojimi anjelmi,
nad všetkou chválou
nad všetkou radosťou a jasotom,
nad všetkou slávou a hrdosťou,
nad všetkým nebeským vojskom,
pretože Ty si najvyšší,
Ty jediný si mocný a nadovšetko dobrý.
Príď ku mne,
osloboď ma od mojich pút
a daj mi slobodu,
lebo bez teba je moja radosť neúplná,
bez teba je môj stôl prázdny.
Pán ma vykupuje,
Pán ma osvecuje
a Svätý Duch je so mnou,
a tak sa ničoho nebojím.

Amen.

KRUCIÁTY LÁSKY

1. Maj v úcte každého človeka, lebo v ňom žije Kristus.
         Buď vnímavý na každého - je to tvoj brat a sestra.

 

2. O každom zmýšľaj vždy dobre - o nikom nezmýšľaj zle.
         Aj v najhoršom človekovi sa pokús nájsť niečo dobré.

 

3. O iných hovor vždy dobre - o blížnych nikdy nehovor zle.
         Naprav krivdu zapríčinenú slovom.
          Nebuď príčinou konfliktov medzi ľuďmi

 

4. S každým sa rozprávaj jazykom lásky.
         Nezvyšuj hlas. Nepreklínaj. Nerob problémy.
         Nespôsobuj plač. Upokojuj a prejavuj dobrotu.

 

5. Odpúšťaj všetkým a všetko. Neprechovávaj v srdci hnev.
         Vždy prvý podaj ruku na zmierenie.

 

6. Rob vždy dobre blížnemu. Každému rob dobro tak,
         ako chceš, aby ho iní robili tebe. Nerozmýšľaj o tom,
         čo má niekto urobiť pre teba, ale o tom,
         čo máš ty urobiť pre niekoho.

 

7. Aktívne spolupracuj v utrpení. Ochotne prispej potechou,
         radou, pomocou, srdcom.

 

8. Pracuj poctivo, lebo plody tvojej práce používajú iní,
         ako aj ty používaš plody ich práce.

 

9. Zapoj sa do života spoločnosti. Otvor sa pre
         chudobných a chorých. Deľ sa o hmotné i duchovné
         dobrá. Usiluj sa vidieť núdznych okolo seba.

 

10. Modli sa za všetkých, dokonca aj za nepriateľov.

 

                                                      kardinál Štefan Wyszinski

 

 

 

 

Online vysielanie

Liturgický kalendár

Liturgické čítania

Liturgické čítania
na stránke KBS

Počasie

Kalendár

Kontakt na faru

GKFÚ Bardejov - Vinbarg,
Nám. hieromučeníkov
Gojdiča a Hopka 2,
085 01 Bardejov

 

054/4746857

0911 811 275

Odkazy

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN

 

ČASOSLOV

 

TV LUX

 

Rádio LUMEN

 

Časopis SLOVO

 

Kresťanské kníhkupectvo ZACHEJ

 

Mládežnícke centrum JUSKOVA VOĽA

 

Centrum pre rodinu SIGORD

 

Gréckokatolíci na Slovensku

 

 

VÝVESKA

 

QR kód

Gréckokatolícka farnosť Bardejov - Vinbarg

 

 

 

 

Gréckokatolícky farský úrad Bardejov-Vinbarg
~
aktulizácia: 19. marec 2023
~
optimalizované pre
1366x768
IE 11.0
~
webmaster