Jubilejný rok Prešovskej archieparchie 2018

 


blažený hieromučeník
Pavol Peter Gojdič

 

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ
BLAŽENÝCH HIEROMUČENÍKOV
PAVLA PETRA GOJDIČA A VASIĽA HOPKA
ARCIBISKUPSTVO PREŠOVSKÉ
ul. Andreja Svianteka 7,
085 01 Bardejov - Vinbarg

 


blažený hieromučeník
Vasiľ Hopko

 

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
VRBOVNICA, n.o.
ČASOSLOV
GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN
Život
farnosti
Liturgický
poriadok
Farská
kronika
Fotogaléria
snímky
Príbehy
Nahrávky
 Kniha 
návštev
Jubilejný rok
Prešovskej
archieparchie
Prijatie
sviatosti
Oslobodenie
od prekliatia
Modlitba
za ochranu
Úlohy
v manželstve
Digitálna
knižnica
gréckokatolíka

Základné informácie

 • arcibiskupstvo: Prešovské
 • dekanát: Bardejov
 • filiálky: Bardejovské Kúpele, Bardejovská Nová Ves, Bardejov - časť mesta: ľavá strana mesta od rieky Topľa,
  Dlhá Lúka
 • počet gréckokatolíkov: 1401
  Schematizmus, 21.11.2016
 • farár farnosti:
  PaedDr. ThLic.
  Florián Potočňák
  farár, protojerej

  0911 811 275
 • kaplán:
  Mgr.
  Maroš Sejka

  0903 982 509
 •  

  Kňazi farnosti

   

   

 • Číslo účtu:
  SK89 0200 0000 0029 6231 9951
  BIC: SUBASKBX

Božské liturgie

Chrám blažených hieromučeníkov
Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopka


mapa
 • pondelok:     7:30
                   17:30
 • utorok:         7:30
                   17:30
 • streda:         7:30
                   17:30
 • štvrtok:        7:30
                   17:30
 • piatok:         7:30
                   17:30
 • sobota:        7:30
 • nedeľa:        8:00
                   11:00
                   18:00

Chrám Ochrany presvätej Bohorodičky
v Bardejovských Kúpeľoch


mapa
 • utorok: 16:00
 • štvrtok: 16:00
 • nedeľa:   9:30
 •  

  Sviatky počas týždňa: 16:00 V 1. piatok v mesiaci: 16:00

Kaplnka Božieho milosrdenstva
ICHTHYS, n. o.
Zariadenie pre seniorov


mapa
 • 3. nedeľa v mesiaci: 11:00
 •  

  Spovedanie v 1. piatok: 10:00

 

 

VIAC

 

 

360 stupnova fotka svätyne Fotky chrámu 360 stupnova fotka chrámu

Prehľad:

Zoznam

Modlitba:

Liturgický prehľad na obdobie 19.02.2018 - 25.02.2018                               Farské oznamy v nedeľu 18.02.2018                               Boh klope na dvere tvojho srdca                               Modlitba o vyprosenie milostí na príhovor svätej Sestry Faustíny                               Nové fotky vo fotogalérii                               Sme aj na facebooku a instagrame                              

SLAVA ISUSU CHRISTU!
SLAVA I VO VIKI!

Aktuálne:

Púť do Svätej zeme Púť z AWETRAWEL Medžugorie 2018

VPD:

Liturgia vopred posvätených darov

Február

Január 2018

Aktuálne oznamy

Farské oznamy

Prosba o finančnú pomoc pri výstavbe fary

prosba o finančnú pomoc pri výstavbe fary

Modlitba, ktorú mystičku Myrnu naučil sám Pán Ježiš Kristus:

Milovaný Ježišu,
daj aby som spočinul v tebe,
nad všetkými vecami,
nad všetkými stvoreniami,
nad všetkými tvojimi anjelmi,
nad všetkou chválou
nad všetkou radosťou a jasotom,
nad všetkou slávou a hrdosťou,
nad všetkým nebeským vojskom,
pretože Ty si najvyšší,
Ty jediný si mocný a nadovšetko dobrý.
Príď ku mne,
osloboď ma od mojich pút
a daj mi slobodu,
lebo bez teba je moja radosť neúplná,
bez teba je môj stôl prázdny.
Pán ma vykupuje,
Pán ma osvecuje
a Svätý Duch je so mnou,
a tak sa ničoho nebojím.

Amen.

Ponúkame na predaj vyrezávané kríže 12,- € / 6,-€:

 

drevené kríže

 

pre bližšie informácie: 0911 811 275.

 

 

KRUCIÁTY LÁSKY

1. Maj v úcte každého človeka, lebo v ňom žije Kristus.
         Buď vnímavý na každého - je to tvoj brat a sestra.

 

2. O každom zmýšľaj vždy dobre - o nikom nezmýšľaj zle.
         Aj v najhoršom človekovi sa pokús nájsť niečo dobré.

 

3. O iných hovor vždy dobre - o blížnych nikdy nehovor zle.
         Naprav krivdu zapríčinenú slovom.
          Nebuď príčinou konfliktov medzi ľuďmi

 

4. S každým sa rozprávaj jazykom lásky.
         Nezvyšuj hlas. Nepreklínaj. Nerob problémy.
         Nespôsobuj plač. Upokojuj a prejavuj dobrotu.

 

5. Odpúšťaj všetkým a všetko. Neprechovávaj v srdci hnev.
         Vždy prvý podaj ruku na zmierenie.

 

6. Rob vždy dobre blížnemu. Každému rob dobro tak,
         ako chceš, aby ho iní robili tebe. Nerozmýšľaj o tom,
         čo má niekto urobiť pre teba, ale o tom,
         čo máš ty urobiť pre niekoho.

 

7. Aktívne spolupracuj v utrpení. Ochotne prispej potechou,
         radou, pomocou, srdcom.

 

8. Pracuj poctivo, lebo plody tvojej práce používajú iní,
         ako aj ty používaš plody ich práce.

 

9. Zapoj sa do života spoločnosti. Otvor sa pre
         chudobných a chorých. Deľ sa o hmotné i duchovné
         dobrá. Usiluj sa vidieť núdznych okolo seba.

 

10. Modli sa za všetkých, dokonca aj za nepriateľov.

 

                                                      kardinál Štefan Wyszinski

Zvukové nahrávky

Homília o Jozefa Havrilu
/15.5.2016 o 11.00/

 

Homília o. Jána Hroma
/15.5.2016 o 8.00/

 

Katechéza o. Marettu
/15.10.2015 o 17.30/

 

Homília o. Radovana Kuzmiaka
/19.7.2015 o 11.00/

 

Kázeň vladyku Jána
/19.1.2015 o 17.30/

 

POSVIACKA SÚSOŠIA BLAHOSLAVENÝCH HIEROMUČENÍKOV
PETRA PAVLA GOJDIČA A VASIĽA HOPKU
Mons. vladyka Ján Babjak SJ
kázeň
/27.9.2014 o 10.00/

 

Kázeň v rámci duchovnej obnovy
/26.9.2014 o 17.30/

 

Kázeň v rámci duchovnej obnovy
/25.9.2014 o 17.30/

 

EVANJELIUM A KÁZEŇ V NEDEĽU PO POVÝŠENÍ. NEDEĽA 15. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI
/21.9.2014 o 8.00/

 

Evanjelium a kázeň v stredu 15. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera, Nádej a Láska.
/17.9.2014 o 17.30/

 

Evanjelium a kázeň v pondelok 15. týždňa po Päťdesiatnici. PRESVÄTÁ BOHORODIČKA SPOLUTRPITEĽKA.
/15.9.2014 o 8.00/

 

Z múdreho notesa

 

 

 

 

Aktuality

Počasie

Počasie Bardejov - Svieti.com

Dnes a zajtra

Liturgické čítania

Liturgické čítania
na stránke KBS

Kalendár

Anketa

Kontakt na faru

GKFÚ Bardejov - Vinbarg,
A. Svianteka 7,
085 01 Bardejov

 

054/4746857

0911 811 275

 

 

Užitočné odkazy

TV LUX
Rádio LUMEN
Časopis SLOVO

 

Mládežnícke centrum JUSKOVA VOĽA

 

Centrum pre rodinu SIGORD

 

Gréckokatolíci na Slovensku

 

VÝVESKA

 

 

 

 

Gréckokatolícky farský úrad Bardejov-Vinbarg
~
aktulizácia:
18. február 2018
~
optimalizované pre
1366x768
IE 11.0
~
webmaster