Rok Božieho milosrdenstva

 


blažený hieromučeník
Pavol Peter Gojdič

 

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ
BLAŽENÝCH HIEROMUČENÍKOV
PAVLA PETRA GOJDIČA A VASIĽA HOPKA
ARCIBISKUPSTVO PREŠOVSKÉ
ul. Andreja Svianteka 7,
085 01 Bardejov - Vinbarg

 


blažený hieromučeník
Vasiľ Hopko

 

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
VRBOVNICA, n.o.
ČASOSLOV
GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN
Život
farnosti
Liturgický
poriadok
Farská
kronika
Fotogaléria
snímky
Príbehy
Nahrávky
 Kniha 
návštev
Svätý
rok
milosrdenstva
Prijatie
sviatosti
Oslobodenie
od prekliatia
Modlitba
za ochranu
Úlohy
v manželstve
Digitálna
knižnica
gréckokatolíka

Základné informácie

 • arcibiskupstvo: Prešovské
 • dekanát: Bardejov
 • filiálky: Bardejovské Kúpele, Bardejovská Nová Ves, Bardejov - časť mesta: ľavá strana mesta od rieky Topľa,
  Dlhá Lúka
 • počet gréckokatolíkov: 1401
  Schematizmus, 21.11.2016
 • farár farnosti:
  PaedDr. ThLic.
  Florián Potočňák
  farár, protojerej

  0911 811 275
 • kaplán:
  Mgr.
  Michal Sopko

  0904 738 765
 •  

  Kňazi farnosti

   

   

 • Číslo účtu:
  SK89 0200 0000 0029 6231 9951
  BIC: SUBASKBX

Božské liturgie

Chrám blažených hieromučeníkov
Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopka


mapa
 • pondelok:     7:30
                   17:30
 • utorok:         7:30
                   17:30
 • streda:         7:30
                   17:30
 • štvrtok:        7:30
                   17:30
 • piatok:         7:30
                   17:30
 • sobota:        7:30
 • nedeľa:        8:00
                   11:00
                   18:00

Chrám Ochrany presvätej Bohorodičky
v Bardejovských Kúpeľoch


mapa
 • utorok: 16:00
 • štvrtok: 16:00
 • nedeľa:   9:30
 •  

  Sviatky počas týždňa: 16:00 V 1. piatok v mesiaci: 16:00

Kaplnka Božieho milosrdenstva
ICHTHYS, n. o.
Zariadenie pre seniorov


mapa
 • 3. nedeľa v mesiaci: 11:00
 •  

  Spovedanie v 1. piatok: 10:00

 

 

VIAC

 

 

360 stupnova fotka svätyne Fotky chrámu 360 stupnova fotka chrámu

Prehľad:

Zoznam

Liturgický prehľad na obdobie 26.06.2017 - 02.07.2017                               Farské oznamy v nedeľu 25.06.2017                               Nové publikácie v digitálnej knižnici                               Nové fotky vo fotogalérii                               Sme aj na facebooku a instagrame                              

Slava Isusu Christu!
Slava i vo viki!

Aktuálne:

Jusková Voľa 2017 8. metropolitná púť Krakov 2017 Stretnutia s mystičkou Myrnou Nazzour zo Sýrie

Jún

Jún 2017

Aktuálne oznamy

Farské oznamy

 

 

Ponúkame na predaj vyrezávané kríže 12,- € / 6,-€:

 

drevené kríže

 

pre bližšie informácie: 0911 811 275.

 

 

KRUCIÁTY LÁSKY

1. Maj v úcte každého človeka, lebo v ňom žije Kristus.
         Buď vnímavý na každého - je to tvoj brat a sestra.

 

2. O každom zmýšľaj vždy dobre - o nikom nezmýšľaj zle.
         Aj v najhoršom človekovi sa pokús nájsť niečo dobré.

 

3. O iných hovor vždy dobre - o blížnych nikdy nehovor zle.
         Naprav krivdu zapríčinenú slovom.
          Nebuď príčinou konfliktov medzi ľuďmi

 

4. S každým sa rozprávaj jazykom lásky.
         Nezvyšuj hlas. Nepreklínaj. Nerob problémy.
         Nespôsobuj plač. Upokojuj a prejavuj dobrotu.

 

5. Odpúšťaj všetkým a všetko. Neprechovávaj v srdci hnev.
         Vždy prvý podaj ruku na zmierenie.

 

6. Rob vždy dobre blížnemu. Každému rob dobro tak,
         ako chceš, aby ho iní robili tebe. Nerozmýšľaj o tom,
         čo má niekto urobiť pre teba, ale o tom,
         čo máš ty urobiť pre niekoho.

 

7. Aktívne spolupracuj v utrpení. Ochotne prispej potechou,
         radou, pomocou, srdcom.

 

8. Pracuj poctivo, lebo plody tvojej práce používajú iní,
         ako aj ty používaš plody ich práce.

 

9. Zapoj sa do života spoločnosti. Otvor sa pre
         chudobných a chorých. Deľ sa o hmotné i duchovné
         dobrá. Usiluj sa vidieť núdznych okolo seba.

 

10. Modli sa za všetkých, dokonca aj za nepriateľov.

 

                                                      kardinál Štefan Wyszinski

Zvukové nahrávky

Homília o Jozefa Havrilu
/15.5.2016 o 11.00/

 

Homília o. Jána Hroma
/15.5.2016 o 8.00/

 

Katechéza o. Marettu
/15.10.2015 o 17.30/

 

Homília o. Radovana Kuzmiaka
/19.7.2015 o 11.00/

 

Kázeň vladyku Jána
/19.1.2015 o 17.30/

 

POSVIACKA SÚSOŠIA BLAHOSLAVENÝCH HIEROMUČENÍKOV
PETRA PAVLA GOJDIČA A VASIĽA HOPKU
Mons. vladyka Ján Babjak SJ
kázeň
/27.9.2014 o 10.00/

 

Kázeň v rámci duchovnej obnovy
/26.9.2014 o 17.30/

 

Kázeň v rámci duchovnej obnovy
/25.9.2014 o 17.30/

 

EVANJELIUM A KÁZEŇ V NEDEĽU PO POVÝŠENÍ. NEDEĽA 15. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI
/21.9.2014 o 8.00/

 

Evanjelium a kázeň v stredu 15. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera, Nádej a Láska.
/17.9.2014 o 17.30/

 

Evanjelium a kázeň v pondelok 15. týždňa po Päťdesiatnici. PRESVÄTÁ BOHORODIČKA SPOLUTRPITEĽKA.
/15.9.2014 o 8.00/

 

Z múdreho notesa

 

 

 

 

Aktuality

Počasie

Počasie Bardejov - Svieti.com

Dnes a zajtra

Liturgické čítania

Liturgické čítania
na stránke KBS

Kalendár

Anketa

Kontakt na faru

GKFÚ Bardejov - Vinbarg,
A. Svianteka 7,
085 01 Bardejov

 

054/4746857

0911 811 275

 

 

Užitočné odkazy

TV LUX
Rádio LUMEN
Časopis SLOVO

 

Mládežnícke centrum JUSKOVA VOĽA

 

Centrum pre rodinu SIGORD

 

Gréckokatolíci na Slovensku

 

VÝVESKA

 

 

 

 

Gréckokatolícky farský úrad Bardejov-Vinbarg
~
aktulizácia:
25. jún 2017
~
optimalizované pre
1366x768
IE 11.0
~
webmaster