Ikona krásnobrodskej Presvätej Bohorodičky

 


blažený hieromučeník
Pavol Peter Gojdič

 

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ
BLAŽENÝCH HIEROMUČENÍKOV
PAVLA PETRA GOJDIČA A VASIĽA HOPKA
ARCIBISKUPSTVO PREŠOVSKÉ
Nám. hieromučeníkov Gojdiča a Hopka 2,
085 01 Bardejov - Vinbarg

 


blažený hieromučeník
Vasiľ Hopko

 

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
Život
farnosti
Bohoslužobný
poriadok
Farská
kronika
Fotogaléria
snímky
Príbehy
Nahrávky
Príprava
na 1. sv. spoveď
Rok
sv. Jozefa
Prijatie
sviatosti
Oslobodenie
od prekliatia
Modlitba
za ochranu
Úlohy
v manželstve
Digitálna knižnica
gréckokatolíka

Základné informácie

 • arcibiskupstvo: Prešovské
 • dekanát: Bardejov
 • filiálky: Bardejovské Kúpele, Bardejovská Nová Ves, Bardejov - časť mesta: ľavá strana mesta od rieky Topľa,
  Dlhá Lúka
 • počet gréckokatolíkov: 1401
  Schematizmus, 21.11.2016
 • farár farnosti:
  PaedDr. ThLic.
  Florián Potočňák
  farár, protojerej

  0911 811 275
 • kaplán:
  Mgr.
  Tomáš Kavuľa

  0910 842 097
 • kaplán:
  Mgr.
  Matej Zorvan

  0904 738 562
 •  

  Kňazi farnosti

   

   

 • Číslo účtu:
  SK89 0200 0000 0029 6231 9951
  BIC: SUBASKBX

Božské liturgie

Chrám blažených hieromučeníkov
Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopka


mapa
 • pondelok:     7:30
                    17:30
 • utorok:         7:30
                    17:30
 • streda:         7:30
                    17:30
 • štvrtok:        7:30
                    17:30
 • piatok:         7:30
                    17:30
 • sobota:        7:30
 • nedeľa:        8:00
                      9:30
                    11:00
                    18:00

Chrám Ochrany presvätej Bohorodičky
v Bardejovských Kúpeľoch


mapa
 • pondelok: 16:00
 • utorok:     16:00
 • streda:     16:00
 • štvrtok:    16:00
 • piatok:     16:00
 • nedeľa:      9:30
 •  

Kaplnka Božieho milosrdenstva
ICHTHYS, n. o.
Zariadenie pre seniorov


mapa
 • nedeľa: 11:00
 •  

  Spovedanie v 1. piatok: 10:00

 

Liturgické slávenia

Liturgická slávenia

 

 

Oslobodenie od prekliatia

 

      Koreň každého prekliatia je neposlušnosť Bohu.

 

      PREKLIATIE nie je veľmi populárne slovo v modernom jazyku. Vynecháva sa v kázňach a v náukách, lebo pôsobí odpudzujúco. Skrátka, ľudia si neradi pripomínajú toto slovo. Na druhej strane je tak silné a skutočné, že v Biblii je mu posvätené jedno celé pokolenie. Ono je tak pravdivé, že Boh dopustil kliatbu na Krista, aby sme mohli byť oslobodení od prekliatia a aby na nás zišlo jeho požehnanie.

      (Gal 3, 13-14) Ak si niekedy čítal Bibliu, všimol si si, že Kristus sa za nás stal prekliatym? Ľudia si to obvykle nevšimnú. Myslia si, že to nie je možné, aby bol Kristus prekliatym. Ale to sa v skutočnosti stalo. Aby nás oslobodil od hriechu a prekliatia, aby nás oslobodil od večnej priepasti, Boh preklial svojho Syna. Na neho padol trest, aby sme dostali pokoj (Iz 53,5). Vďaka Ježišovej obete sme zmierení s Bohom a taktiež spasení. Takže vidíme, že prekliatie je realita pred ktorou človek nemôže a nesmie zatvárať oči. Dôležité je, aby sme o tom správne poučili ľudí, aby nedošlo k poblúdeniu alebo k zatajeniu.

 

      Každý kresťan by mal vedieť ako môže zaobchádzať s požehnaním a byť pod Božou ochranou. Taktiež, každý kresťan musí byť poučený, čo je príčinou alebo čo oslobodzuje silu prekliatia v jeho živote.

      Preto chcem v tomto článku hovoriť práve o tom, aby ľudia pridržiavajúci sa pravdy slova Božieho boli oslobodení neznalosti a aby boli slobodní ako deti Božie. Tak ako Boh hovorí: „Môj národ upadá, pretože nemá poznania“ (Hos 4,6) a na druhom mieste: „Keď nemá poznanie, národ sa sklame.“ Boh nám dal poznanie, odkryl nám svoje cesty, ukázal nám ako by sme mali žiť. On nechce, aby sme ostali v nepoznaní a upadli. On chce, aby sme spoznali pravdu a – žili! Lebo, ako hovorí náš milovaný Spasiteľ, až keď spoznáme pravdu o svojom spasení, staneme sa slobodnými. V tomto článku chcem na základe Božieho slova a skúsenosti života hovoriť o tom, čo je prekliatie, zdôrazniť symptómy alebo znaky prekliatia, príčiny a kroky k oslobodeniu. Nechcem zájsť do podrobnosti, ale chcem len načať a celé predávanie dostanete na video kazetách.

 

      Aby si sa vôbec dostal do boja s prekliatím, najprv ho musíš spoznať a až potom sa môžeš zaoberať s koreňom problému. Práve kvôli tomu uvádzam symptómy alebo znaky prekliatia a taktiež jeho príčiny.

 

      Najprv odpovedajme na otázku: „Čo je prekliatie?“

 

      PREKLIATIE je ako temná stena, ktorá sa nadnáša nad životom človeka. To je zlá, nadprirodzená sila, ktorá človeka sprevádza a nedovolí mu, aby v živote uspel a uskutočnil svoje šťastie. Vždy sa prihodí nejaké nešťastie alebo nejaké zlo. V Biblii, v knihe Pôvodu sa píše všetko o požehnaní a prekliatí. Preto by bolo dobre, aby ste si to preštudovali. Ďalej Boh hovorí svojmu národu:

 

      „Dnes pred Teba kladiem: život a šťastie, smrť a nešťastie; požehnanie a prekliatie. Keď dodržuješ prikázania Jahveho, Boha svojho ... budeš žiť a rozmnoží Ťa Jahve, Boh Tvoj a požehná Ťa. Keď ich nedodržuješ ... naozaj prepadneš.“

 

      Keď počúvaš Boží hlas, Božie príkazy a keď podľa nich aj žiješ, keď svoje plány konáš s Bohom, vtedy do Tvojho života vchádza požehnanie. Keď sa riadiš podľa vôle Božej, Božie požehnanie na Teba prichádza viac a viac. Keď nepočúvneš, otváraš dvere prekliatiu, smrti a nešťastiu. Medzitým, keď je na Tebe prekliatie, nemusí to znamenať, že si veľmi hriešny. Lebo vidíme, že niektoré prekliatia sa prenášajú zo života Tvojich predkov. Takto možno bojuješ s prekliatím, ktorého príčina je zakorenená dve alebo tri generácie pred Tebou. Slovo Božie hovorí: „Otcovia naši jedli kyslé hrozno a deťom tŕpli zuby.“ Takže príčiny Tvojich problémov môžu byť hriechy, ktoré Boh odsúdil a Tvoji predkovia ich urobili, aj tak môžeš byť svätý, dobrý a plemenitý, často chodiť do kostola a prijímať eucharistiu, ale aj napriek tomu všetkému môžeš mať problémy, neprestajné nehody a nešťastia v živote. To prekliatie trvá, kým sa neprelomí. Keď zistíme príčinu, otvárame cestu k požehnaniu!

 

      Predtým, než uvediem symptómy, chcem ešte raz pripomenúť, že KOREŇ KAŽDÉHO PREKLIATIA JE NEPOSLUŠNOSŤ BOHU.

      To znamená, že kým si poslušný Bohu, nemusíš sa báť nijakej kliatby, urieknutia veštby, ktorých je dnes viac a viac. Kým počúvaš Boha, Božie požehnanie a ochrana sú na Tebe. Nikto Ti nič nezmôže, lebo slovo Božie hovorí, že sa bezpríčinná kliatba nesplní. To znamená, že sa na Teba neprichytí ani nenalepí prekliatie, keď k tomu neexistuje príčina. Preto je to tak veľmi vážne poučiť veriacich, aby kráčali v poslušnosti Bohu a jeho slovách, nie preto že musia, aby sa nazvali kresťanmi, nie kvôli strachu od potrestania, ale kvôli ich osobnému dobru.

 

      Znovu pripomínam, že chcem len načrtnúť, ako by ste mohli napraviť „duchovnú“ diagnózu. Prosím Božie požehnanie, aby Svetlo Božie osvietilo Vašu dušu, odkrylo všetky prekážky a prinieslo Vám oslobodenie a spásu, kým budete čítať tento článok.

 

SYMPTÓMY ALEBO ZNAKY PREKLIATIA:

1.      Duševná a emotívna vzrušenosť osoby (mentálne prekážky), psychické choroby, duševné – emotívne poruchy.

 1. CHOROBY – chronické alebo ktoré si zdedil od svojich predkov.
 2. Keď má žena problémy so svojimi ženskými orgánmi (napr. problémy okolo menštruácie, neplodnosť, komplikovaný potrat), neplodnosť mužov.
 3. Hádky (keď sa bratia nerozprávajú, rodičia medzi sebou, alebo s deťmi), časté hádky v rodine a rozpadávanie rodiny.
 4. Stály nedostatok peňazí, neprosperita.
 5. NEÚSPECH – časté neúspechy v živote: dobre sa darí a potom ide všetko dole vodou (Biblia hovorí o požehnanej osobe: „vždy budeš hlava, nie chvost a budeš hore, nie dole“!).
 6. Keď sa Ti stále prihodia nejaké NEHODY v živote.
 7. SAMOVRAŽDY, alebo NEPRIRODZENÁ SMRŤ v Tvojej rodine.

 

Keď sa vyskytuje viacej takýchto prípadov v Tvojej rodine, tak je veľká pravdepodobnosť, že je prekliatie nad Tvojou rodinou. Prekliatie trvá, aj pôsobí tak dlho, kým ho človek nespozná a nezlomí.

 

PRÍČINY PREKLIATIA:

1.      KLAŇANIE IDOLU – keď máš druhého „boha“ alebo idol, ktorého si dal pred pravého Boha a preto nemáš pre Boha čas. Idolom môže byť nejaká osoba, vec, peniaze, kariéra, sláva, šport, TV, autá, hobby ... – t.j. všetko, kvôli čomu márniš veľa času a Boh od ktorého Ti prichádza život, zostal bokom a nemáš pre neho čas.

 

Jeden zo spôsobov klaňania idolu je OKULTIZMUS: keď hľadáš pomoc u ľudí, ktorí sú v službe iným bohom.

-         keď ideš k VEŠTICI pre pomoc alebo ochranu, vybral si si falošného boha

-         VEŠTENIE, keď ideš k niekomu, aby Ti predpovedal budúcnosť, alebo Ti ju prečítal z dlane, alebo šálky kávy; keď nosíš podkovu pre šťastie, alebo ďatelinu so štyrmi listami – to všetko je PRÁZNOVIERA

-         do tejto skupiny pripadajú ešte BIOENERGIA, REIKI, JOGA, ŠPIRITIZMUS, t.j. vzývanie duchov, čítanie horoskopov, počúvanie negatívnej hudby, ktorá propaguje nekresťanské posolstvá, násilia, nemorálnosti, drogy, bezbožnosti atď.

DÔLEŽITÉ JE, ABY SI ZAHODIL ÚPLNE VŠETKY TAKÉTO KNIHY, AMULETY, NÁPOJE ALEBO PREDMETY!

 

2.      NADÁVKY – ak nadávaš na Boha na jeho meno a krv, takže zlo a prekliatie prichádza na celú rodinu. Ak je v Božom mene spasenie a Ty na neho nadávaš alebo ním pohŕdaš, priťahuješ na seba priepasť.

 

3.       NEUCTIEVANIE DŇA PÁNOVHO – ten, kto neuctieva nedeľu a nechodí na nedeľnú sv. omšu, postavil druhé veci pred pravého Boha. Tieto veci stavia na prvé miesto a to sa nazýva klaňanie idolu.

 

4.      NEUCTIEVANIE RODIČOV – štvrté Božie prikázanie je prvé prikázanie so sľubom „cti otca svojho i matku svoju, aby si dlho žil a bude Ti dobre na zemi“ – to neznamená, že rodičia majú vždy pravdu a že máš vždy robiť to, čo oni vyžadujú, ale znamená to, že si vždy povinný uctievať ich a pomôcť im keď to potrebujú.

 

5.      NEMORÁLNY A NEPRIRODZENÝ SEXUÁLNY ŽIVOT

a/ NEMORÁLNY ŽIVOT – predmanželské vzťahy a podvádzanie (kvôli tomu je veľa rodín nešťastných a nemajú pravú lásku)

b/ NEPRIRODZENÝ SEXUÁLNY ŽIVOT – homosexualita, lezbicstvo, incest, pedofília

 

 1. NESPRAVODLIVÉ SPRÁVANIE VOČI SLABŠÍM

a/ voči starším – neposkytuješ im dlžnú pomoc

b/ voči deťom a nenarodeným – zneužívanie a potrat: keď má žena špirálu alebo používa iné antikoncepčné prostriedky a prevažne prostriedky k potratu.

 

 1. KRADNUTIE

 

 1. FALOŠNÉ PREKLÍNANIE

 

9.      LAKOMOSŤ VOČI BOHU. Všetko si prijal od Boha: život, čas, rodinu aj talenty. On Ti všetko dal, takže Ti všetko môže zobrať. Za dary, ktoré Ti Boh v živote dáva, treba poďakovať šírením evanjelia a odovzdaním 10-tiny, zo všetkého, čo nadobudneš, ktorá mu pripadá. Taktiež mať v ňom dôveru, že bude viesť všetko v Tvojom živote.

 

10.  KEĎ ĽUDIA, KTORÍ MAJÚ AUTORITU POVEDIA PREKLIATIE ALEBO PREKLÍNAJÚ – takto rodičia môžu prekliať svoje deti: napr. keď otec hovorí synovi: ty si hlúpy, nikdy neuspeješ, nikdy nebudeš šťastný. Alebo keď ho preklína nešťastím – to ho môže sprevádzať celý život a môže mať naozaj vždy problémy.

Aj profesori a rodičia majú autoritu nad deťmi, aj muž nad ženou.

Keď rozprávajú nesprávne slová, môžu zaťažiť iných a znepríjemniť, ale aj zničiť im život.

 

11.  KEĎ SATANOVI SLUHOVIA, BOSORKY A VEŠTCI hovoria nad niekým prekliatie.

 

12.  KEĎ UZATVORÍŠ NEBIBLICKÚ ZMLUVU – napr.: so Satanom alebo sa spolčíš s ľuďmi, ktorí slúžia iným božstvám (masonom alebo sektám – Hari Krišna, Saibabe, Mahariši Maheš Jóga, s praktikami transcendentálnej meditácie, jógy ...)

 

 1.       PREKLIATIA, KTORÉ ĽUDIA VYSLOVIA NAD SEBOU

 

 

POSTUP K OSLOBODENIU OD PREKLIATIA:

      1.   Musíš spoznať problém a veriť , že sa       Ježiš na kríži stal preliatym kvôli Tebe a Tvojím hriechom, aby si bol oslobodený od prekliatia a aby si prijal Božie požehnanie.

      2.   Ústami priznaj svoju vieru.

      3. Sľub Bohu, že odteraz chceš konať jeho vôľu. Aby si dostal požehnanie od Boha, musíš byť poslušný Bohu.

      4. Priznaj všetky hriechy, ktoré sú Ti známe a hriechy svojich predkov, úprimne ich oľutuj a rozhodni sa s nimi skončiť.

            VYSPOVEDAJ SA A OBETUJ SV. OMŠU ZA SVOJ PROBLÉM.

      5. Musíš odpustiť každej osobe, ktorá Ti ublížila. Neodpustenie je prekážka k oslobodeniu.

      6.  Kajaj sa za hriechy idoloklaňania, skonči s okultizmom

            (čarovanie, horoskopy, veštenie, predpovedanie ...) a odožeň všetky zlé veci (amulety, knihy, predmety ...).

MODLITBA ZA OSLOBODENIE

      Pane Ježišu Kriste, verím, že Ty si Syn Boží a že Ty si jediná naozajstná cesta k Bohu. Verím, že sa môžem len cez Teba zachrániť a prísť do Božieho kráľovstva. Verím, že si zomrel na kríži za moje hriechy a že si vstal zmŕtvych. Ďakujem Ti, že si sa stal na kríži kliatbou, len aby som bol zachránený od prekliatia. (List Gal 3,13)

      Od tohto dňa a naďalej, budem s Tvojou pomocou počúvať Tvoj hlas a budem poslušný všetkému, čo mi povieš a ako ma učí Tvoje slovo. Ak existuje nejaký hriech v mojom živote, alebo hriech, ktorý zapríčinili moji predkovia a ktorý vniesol prekliatie do môjho života, teraz priznávam tento hriech Tebe a prosím ťa za odpustenie. Pane, aj ja odpúšťam každej osobe, ktorá ma urazila a spôsobila mi zlo.  (v tichosti im odpusť) Teraz im odpúšťam takisto, ako si želám, aby si mi odpustil Ty a s vierou prijímam Tvoje odpustenie. Zriekam sa každého kontaktu s okultizmom. Nenávidím tieto zlé veci a v mojom živote už nebudú mať nikdy miesto. Teraz verím, Pane Ježišu, že som vykonal to, čo si odo mňa vyžadoval. S autoritou, ktorú mi dávaš cez svoje slovo a cez svoje meno:

 

      Oslobodzujem seba a svoju rodinu od každého prekliatia, ktoré bolo nad nami. Oslobodzujem teraz seba – v mene Ježiša Krista. AMEN.

 

      Vierou teraz prijímam svoje oslobodenie a svoje požehnanie. Ježišu, darujem Ti svoju dušu. Prosím Ťa, vojdi do môjho života a spas ma! Naplň ma svojím životom!

 

      KAŽDÝ DEŇ OPAKUJ:

 

      Skrze kríž Ježiša Krista som vyšiel z prekliatia a vošiel som do Božieho požehnania. Ďakujem Ti, Ježišu.  10 x

 

      Preložené z časopisu RHEMA č. 3 z roku 2002 s dopustením autora kňaza Dražena Radigoviča /Chorvátsko/

      Služobníci boží a ctitelia Panny Márie v Medžugorí /august 2002/

 

 

 

A ak chceš, môžeš sa pomodliť: RUŽENEC OSLOBODENIA

 

 

 

Online vysielanie

Liturgický kalendár

Liturgické čítania

Liturgické čítania
na stránke KBS

Počasie

Kalendár

Kontakt na faru

GKFÚ Bardejov - Vinbarg,
Nám. hieromučeníkov
Gojdiča a Hopka 2,
085 01 Bardejov

 

054/4746857

0911 811 275

Odkazy

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN

 

ČASOSLOV

 

TV LUX

 

Rádio LUMEN

 

Časopis SLOVO

 

Kresťanské kníhkupectvo ZACHEJ

 

Mládežnícke centrum JUSKOVA VOĽA

 

Centrum pre rodinu SIGORD

 

Gréckokatolíci na Slovensku

 

 

VÝVESKA

 

QR kód

Gréckokatolícka farnosť Bardejov - Vinbarg

 

 

 

 

Gréckokatolícky farský úrad Bardejov-Vinbarg
~
aktulizácia: 27. február 2021
~
optimalizované pre
1366x768
IE 11.0
~
webmaster