Ikona krásnobrodskej Presvätej Bohorodičky

 


blažený hieromučeník
Pavol Peter Gojdič

 

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ
BLAŽENÝCH HIEROMUČENÍKOV
PAVLA PETRA GOJDIČA A VASIĽA HOPKA
ARCIBISKUPSTVO PREŠOVSKÉ
ul. Andreja Svianteka 7,
085 01 Bardejov - Vinbarg

 


blažený hieromučeník
Vasiľ Hopko

 

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
Život
farnosti
Bohoslužobný
poriadok
Farská
kronika
Fotogaléria
snímky
Príbehy
Nahrávky
 Kniha 
návštev
Rok
Božieho slova
Prijatie
sviatosti
Oslobodenie
od prekliatia
Modlitba
za ochranu
Úlohy
v manželstve
Digitálna knižnica
gréckokatolíka

Základné informácie

 • arcibiskupstvo: Prešovské
 • dekanát: Bardejov
 • filiálky: Bardejovské Kúpele, Bardejovská Nová Ves, Bardejov - časť mesta: ľavá strana mesta od rieky Topľa,
  Dlhá Lúka
 • počet gréckokatolíkov: 1401
  Schematizmus, 21.11.2016
 • farár farnosti:
  PaedDr. ThLic.
  Florián Potočňák
  farár, protojerej

  0911 811 275
 • kaplán:
  Tomáš Kavuľa
  0910 842 097
 •  

  Kňazi farnosti

   

   

 • Číslo účtu:
  SK89 0200 0000 0029 6231 9951
  BIC: SUBASKBX

Božské liturgie

Chrám blažených hieromučeníkov
Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopka


mapa
 • pondelok:     7:30
                   17:30
 • utorok:         7:30
                   17:30
 • streda:         7:30
                   17:30
 • štvrtok:        7:30
                   17:30
 • piatok:         7:30
                   17:30
 • sobota:        7:30
 • nedeľa:        8:00
                   11:00
                   18:00

Chrám Ochrany presvätej Bohorodičky
v Bardejovských Kúpeľoch


mapa
 • utorok: 16:00
 • štvrtok: 16:00
 • nedeľa:   9:30
 •  

  Sviatky počas týždňa: 16:00 V 1. piatok v mesiaci: 16:00

Kaplnka Božieho milosrdenstva
ICHTHYS, n. o.
Zariadenie pre seniorov


mapa
 • 3. nedeľa v mesiaci: 11:00
 •  

  Spovedanie v 1. piatok: 10:00

 

 

VIAC

 

 

Chrám

 

Otec priniesol zo skrine pohár medu, dal Marianne privoňať zázračnú vôňu a po krátkom čase vysvetľuje:

Včelí národ pozostáva z tisícov včiel. Každá jednotlivá z nich plní presne vymedzené úlohy. Včely – robotnice stávajú plášte, opatrujú včeliu mlaď, živia včelí národ a bránia ho pred nepriateľom. Kráľovná kladie vajíčka, až dvetisíc denne. Kamkoľvek ide, vždy ju obklopuje a sprevádza dvorný zástup mladých včiel, ktoré jej podávajú potravu, pohládzajú ju a to všetko robia samy od seba, bez dlhých rečí.

Včelár – akýsi otec včiel – im postavil dom. Včely vedia, že je pri nich, cítia jeho prítomnosť podľa znamienok, ktoré po sebe zanecháva, podľa jeho starostlivosti o ne. Prirodzene, nijaká včela nemôže včelieho otca opísať, ale každá vie, že prosto existuje. A keby niektorá mladá včela povedala starej včele: „Neverím, že jestvuje nejaký včelý otec“ alebo „Nepostavil nám nijaký dom“, nemyslíš, že by sa stará včela nahnevala? A právom? Na námietku svojho syna, že predsa ľudia nie sú včely, odpovedá otec:

Predsa však vieme, že sme sa nestvorili my samyi. Práve tak málo ako tie včely. A že musíme myslieť na toto tajomstvo nášho pôvodu. A že existuje jedno miesto, ktoré je na to spôsobilé: chrám boží. A práve preto chodíme ta. Ja i tvoja matka.

 

Postrehy:

 

 

 

 

Záchranné
stanice
Chrám
 
Pohreb
farnosti
Pokúšanie
diablom
Zázrak
premenenia

 

 

 

 

Liturgický kalendár

Liturgické čítania

Liturgické čítania
na stránke KBS

Kalendár

Počasie

Anketa

Kontakt na faru

GKFÚ Bardejov - Vinbarg,
A. Svianteka 7,
085 01 Bardejov

 

054/4746857

0911 811 275

QR kód

Gréckokatolícka farnosť Bardejov - Vinbarg

Odkazy

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN

 

ČASOSLOV

 

TV LUX

 

Rádio LUMEN

 

Časopis SLOVO

 

Mládežnícke centrum JUSKOVA VOĽA

 

Centrum pre rodinu SIGORD

 

Gréckokatolíci na Slovensku

 

VÝVESKA

 

 

 

 

Gréckokatolícky farský úrad Bardejov-Vinbarg
~
aktulizácia:
10. november 2019
~
optimalizované pre
1366x768
IE 11.0
~
webmaster