Ikona krásnobrodskej Presvätej Bohorodičky

 


blažený hieromučeník
Pavol Peter Gojdič

 

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ
BLAŽENÝCH HIEROMUČENÍKOV
PAVLA PETRA GOJDIČA A VASIĽA HOPKA
ARCIBISKUPSTVO PREŠOVSKÉ
Nám. hieromučeníkov Gojdiča a Hopka 2,
085 01 Bardejov - Vinbarg

 


blažený hieromučeník
Vasiľ Hopko

 

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
Život
farnosti
Bohoslužobný
poriadok
Farská
kronika
Fotogaléria
snímky
Príbehy
Nahrávky
 Deťom 
k 1. sv. spovedi
Rok
sv. Jozefa
Prijatie
sviatosti
Oslobodenie
od prekliatia
Modlitba
za ochranu
Úlohy
v manželstve
Digitálna knižnica
gréckokatolíka

Základné informácie

 • arcibiskupstvo: Prešovské
 • dekanát: Bardejov
 • filiálky: Bardejovské Kúpele, Bardejovská Nová Ves, Bardejov - časť mesta: ľavá strana mesta od rieky Topľa,
  Dlhá Lúka
 • počet gréckokatolíkov: 1401
  Schematizmus, 21.11.2016
 • farár farnosti:
  PaedDr. ThLic.
  Florián Potočňák
  farár, protojerej

  0911 811 275
 • kaplán:
  Mgr.
  Tomáš Kavuľa

  0910 842 097
 • kaplán:
  Mgr.
  Michal Pavliško

  0902 191 663
 • kaplán:
  Mgr.
  Matej Zorvan

  0904 738 562
 •  

  Kňazi farnosti

   

   

 • Číslo účtu:
  SK89 0200 0000 0029 6231 9951
  BIC: SUBASKBX

Božské liturgie

Chrám blažených hieromučeníkov
Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopka


mapa
 • pondelok:     7:30
                   17:30
 • utorok:         7:30
                   17:30
 • streda:         7:30
                   17:30
 • štvrtok:        7:30
                   17:30
 • piatok:         7:30
                   17:30
 • sobota:        7:30
 • nedeľa:        8:00
                   11:00
                   18:00

Chrám Ochrany presvätej Bohorodičky
v Bardejovských Kúpeľoch


mapa
 • utorok: 16:00
 • štvrtok: 16:00
 • nedeľa:   9:30
 •  

  Sviatky počas týždňa: 16:00 V 1. piatok v mesiaci: 16:00

Kaplnka Božieho milosrdenstva
ICHTHYS, n. o.
Zariadenie pre seniorov


mapa
 • 3. nedeľa v mesiaci: 11:00
 •  

  Spovedanie v 1. piatok: 10:00

 

 

VIAC

 

 

Chrám

 

Otec priniesol zo skrine pohár medu, dal Marianne privoňať zázračnú vôňu a po krátkom čase vysvetľuje:

Včelí národ pozostáva z tisícov včiel. Každá jednotlivá z nich plní presne vymedzené úlohy. Včely – robotnice stávajú plášte, opatrujú včeliu mlaď, živia včelí národ a bránia ho pred nepriateľom. Kráľovná kladie vajíčka, až dvetisíc denne. Kamkoľvek ide, vždy ju obklopuje a sprevádza dvorný zástup mladých včiel, ktoré jej podávajú potravu, pohládzajú ju a to všetko robia samy od seba, bez dlhých rečí.

Včelár – akýsi otec včiel – im postavil dom. Včely vedia, že je pri nich, cítia jeho prítomnosť podľa znamienok, ktoré po sebe zanecháva, podľa jeho starostlivosti o ne. Prirodzene, nijaká včela nemôže včelieho otca opísať, ale každá vie, že prosto existuje. A keby niektorá mladá včela povedala starej včele: „Neverím, že jestvuje nejaký včelý otec“ alebo „Nepostavil nám nijaký dom“, nemyslíš, že by sa stará včela nahnevala? A právom? Na námietku svojho syna, že predsa ľudia nie sú včely, odpovedá otec:

Predsa však vieme, že sme sa nestvorili my samyi. Práve tak málo ako tie včely. A že musíme myslieť na toto tajomstvo nášho pôvodu. A že existuje jedno miesto, ktoré je na to spôsobilé: chrám boží. A práve preto chodíme ta. Ja i tvoja matka.

 

Postrehy:

 

 

 

 

Záchranné
stanice
Chrám
 
Pohreb
farnosti
Pokúšanie
diablom
Zázrak
premenenia

 

 

 

 

Liturgický kalendár

Liturgické čítania

Liturgické čítania
na stránke KBS

Kalendár

Počasie

Anketa

Kontakt na faru

GKFÚ Bardejov - Vinbarg,
Nám. hieromučeníkov
Gojdiča a Hopka 2,
085 01 Bardejov

 

054/4746857

0911 811 275

QR kód

Gréckokatolícka farnosť Bardejov - Vinbarg

Odkazy

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN

 

ČASOSLOV

 

TV LUX

 

Rádio LUMEN

 

Časopis SLOVO

 

Mládežnícke centrum JUSKOVA VOĽA

 

Centrum pre rodinu SIGORD

 

Gréckokatolíci na Slovensku

 

VÝVESKA

 

 

 

 

Gréckokatolícky farský úrad Bardejov-Vinbarg
~
aktulizácia:
10. november 2019
~
optimalizované pre
1366x768
IE 11.0
~
webmaster