Ikona krásnobrodskej Presvätej Bohorodičky

 


blažený hieromučeník
Pavol Peter Gojdič

 

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ
BLAŽENÝCH HIEROMUČENÍKOV
PAVLA PETRA GOJDIČA A VASIĽA HOPKA
ARCIBISKUPSTVO PREŠOVSKÉ
ul. Andreja Svianteka 7,
085 01 Bardejov - Vinbarg

 


blažený hieromučeník
Vasiľ Hopko

 

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
VRBOVNICA, n.o.
ČASOSLOV
GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN
Život
farnosti
Bohoslužobný
poriadok
Farská
kronika
Fotogaléria
snímky
Príbehy
Nahrávky
 Kniha 
návštev
Jubilejný rok
Prešovskej
archieparchie
Prijatie
sviatosti
Oslobodenie
od prekliatia
Modlitba
za ochranu
Úlohy
v manželstve
Digitálna
knižnica
gréckokatolíka

Základné informácie

 • arcibiskupstvo: Prešovské
 • dekanát: Bardejov
 • filiálky: Bardejovské Kúpele, Bardejovská Nová Ves, Bardejov - časť mesta: ľavá strana mesta od rieky Topľa,
  Dlhá Lúka
 • počet gréckokatolíkov: 1401
  Schematizmus, 21.11.2016
 • farár farnosti:
  PaedDr. ThLic.
  Florián Potočňák
  farár, protojerej

  0911 811 275
 • kaplán:
  Mgr.
  Maroš Sejka

  0903 982 509
 •  

  Kňazi farnosti

   

   

 • Číslo účtu:
  SK89 0200 0000 0029 6231 9951
  BIC: SUBASKBX

Božské liturgie

Chrám blažených hieromučeníkov
Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopka


mapa
 • pondelok:     7:30
                   17:30
 • utorok:         7:30
                   17:30
 • streda:         7:30
                   17:30
 • štvrtok:        7:30
                   17:30
 • piatok:         7:30
                   17:30
 • sobota:        7:30
 • nedeľa:        8:00
                   11:00
                   18:00

Chrám Ochrany presvätej Bohorodičky
v Bardejovských Kúpeľoch


mapa
 • utorok: 16:00
 • štvrtok: 16:00
 • nedeľa:   9:30
 •  

  Sviatky počas týždňa: 16:00 V 1. piatok v mesiaci: 16:00

Kaplnka Božieho milosrdenstva
ICHTHYS, n. o.
Zariadenie pre seniorov


mapa
 • 3. nedeľa v mesiaci: 11:00
 •  

  Spovedanie v 1. piatok: 10:00

 

 

VIAC

 

 

Staň sa skutočným krstným rodičom!

 

Krstný rodič je pre dieťa dar. Len tým, že je, však pre dieťa a rodičov nič neznamená. Bol som v kostole, držal som dieťa, niečo som tam sľúbil, vlastne si už ani nepamätám, čo to bolo… Akoby dieťa krstného rodiča vôbec nemalo.

Krstný rodič je síce určitý status, ale ak sa ako krstný rodič neprejavuje v konkrétnych veciach, pre dieťa či pre jeho rodičov nie je žiadnym darom a požehnaním. Čo môžeme robiť, aby sme sa stali skutočnými krstnými rodičmi?

 

Iste, pokiaľ sme si za krstného rodiča zvolili niekoho blízkeho, niekoho, kto má rád naše dieťa, potom slová „neznamená pre nás nič“ môžu vyznieť veľmi tvrdo. Ak sa ale jeho záujem nespája s úlohami, ktoré si na seba berie ako krstný rodič, potom jeho prítomnosť a všetko, čo dáva, nijako nesúvisí s jeho krstným rodičovstvom. Je to proste (len) rodinný príslušník, či náš priateľ, ktorý pre nás môže byť dôležitý, ale je pre dieťa asi taký krstný rodič ako hocikto iný, kto prejde okolo.

 

Je mnoho rôznych spôsobov, ako krstné rodičovstvo prejaviť. Záleží od toho, čo je nám samým blízke, čo vyžadujú vek a schopnosti dieťaťa, aké sú jeho aktuálne potreby. Tu je niekoľko nápadov, ako realizovať svoje povolanie krstného rodiča:

 

 1. Modlitbou nikdy nič nepokazíme. Pravidelná, alebo aspoň príležitostná príhovorná modlitba za naše krstniatko je veľmi dobrý spôsob, ako vziať celú vec vážne. Nemusí to byť hneď celý ruženec, pokiaľ to nezvládame. Aj krátka modlitba vie pred Bohom urobiť veľa. Ako pri všetkom, hlavne treba začať.

 

 1. Čo tak obetovať svätú omšu za naše krstné dieťa pri príležitosti dňa jeho krstu? Nestojí to veľa námahy. Asi najťažšie je zapamätať si dátum krstu.

 

 1. V prípade, že dávate svojim krstným deťom darčeky, je dobré na sviatky kupovať také dary, ktoré môžu dopomôcť dieťaťu k životu s Bohom. Napr. knihy o živote svätých primerané ich veku a chápaniu, na trhu je ich naozaj dosť. Deti si nájdu svoje vzory, treba im ponúkať tie dobré.

 

 1. Venovať dieťaťu svoj čas a pozornosť, dať mu vedieť o tom, že sa s vami môže porozprávať aj o náboženských témach, o svojich problémoch vo viere. Najmä, keď dieťa vyrastá a už pomaly ani dieťa nie je, vtedy určite pociťuje potrebu baviť sa s niekým o týchto veciach. Tu je dôležité, aby malo dieťa s krstným rodičom vzťah. Tiež to netreba siliť, ak sa na to necítite – to by asi nikomu neprospelo. Ak vás nejakou otázkou dieťa zaskočí, možno je to dobrá výzva, aby ste vy sami podrástli vo vedomostiach a vo viere tým, že sa na to opýtate niekoho kompetentného.

 

Stačí trochu úprimného záujmu a sami prídete na to, ako môžete byť dieťaťu a jeho rodičom ako krstný rodič užitočný. Existujú stovky spôsobov, ako svoje krstné rodičovstvo realizovať. Najdôležitejšie je začať: ak je to pravda, priznať si, že som toho veľa nespravil a predsavzať si, že skúsim pre dobro svojho krstného dieťaťa urobiť viac.

Odporúčam začať modlitbou. Akoukoľvek úprimnou modlitbou.

 

Môže poslúžiť aj táto:

,,Nebeský Otče, ty nás v Kristovi žehnáš šetkým nebeským duchovným požehnaním. Vyvolil si si nás, aby sme boli pred tvojou tvárou svätí a neporušení v láske.

Prosím ťa za brata, ktorý mi bol zverený (za sestru, ktorá mi bola zverená) pri jeho (jej) krste, aby som ho (ju) ako krstný otec (krstná matka) sprevádzal(a) svojím príkladom a modlitbou. Prosím ťa, aby skrze tvojho Ducha mocne zosilnel jeho (jej) vnútorný človek. Daj, nech Kristus skrze vieru prebýva v jeho (jej) srdci, aby zakorenený(á) a upevnený(á) v láske mohol (mohla) poznať Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie.

Nech žije dôstojne podľa povolania, ktoré sa mu (jej) dostalo. Nech rozvíja duchovné dary, ktorými ho (ju) obdaroval Kristus. Nech je verný(á) kresťanskému poslaniu, ktoré má plniť na budovanie Kristovho tela, ktorým je Cirkev. Nech žije podľa pravdy a v láske všestranne vrastá do Krista.”

zdroj: http://zastolom.sk/stan-sa-skutocnym-krstnym-rodicom/, 9.12.2015

 

 

 

 

Aktuality

Počasie

Počasie Bardejov - Svieti.com

Dnes a zajtra

Liturgické čítania

Liturgické čítania
na stránke KBS

Kalendár

Anketa

Kontakt na faru

GKFÚ Bardejov - Vinbarg,
A. Svianteka 7,
085 01 Bardejov

 

054/4746857

0911 811 275

Osobné údaje

Ochrana osobných
údajov
Zodpovedná
osoba

QR kód

Gréckokatolícka farnosť Bardejov - Vinbarg

 

 

Užitočné odkazy

TV LUX
Rádio LUMEN
Časopis SLOVO

 

Mládežnícke centrum JUSKOVA VOĽA

 

Centrum pre rodinu SIGORD

 

Gréckokatolíci na Slovensku

 

VÝVESKA

 

 

 

 

Gréckokatolícky farský úrad Bardejov-Vinbarg
~
aktulizácia:
9. december 2014
~
optimalizované pre
1366x768
IE 11.0
~
webmaster